Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
"Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia."
— James Frey
3207 4461 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viasztukamatorka sztukamatorka
3683 18cc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
4956 a1c5
0665 4eb9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasztukamatorka sztukamatorka
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viasztukamatorka sztukamatorka
3198 548c 500
Mógł zrobić tyle. Mógł zrobić więcej ode mnie, bo oprócz myślenia umiał jeszcze stanąć naprzeciwko świata i bić się z nim.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viapsychoviolet psychoviolet
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl